Huisreglement
1. Eetcafé Nooitgedacht heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen Eetcafé Nooitgedacht van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van dit pand gelden dan ook de huisregels van Eetcafé Nooitgedacht en u gaat bij het betreden van dit pand akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.


2. Alle aanwijzingen van medewerkers van Eetcafé Nooitgedacht, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.


3. Binnen Eetcafé Nooitgedacht stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.


4. Bij Eetcafé Nooitgedacht gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.


5. Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van Eetcafé Nooitgedacht is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.


6. Bij Eetcafé Nooitgedacht gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.


7. Eetcafé Nooitgedacht dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Eetcafé Nooitgedacht u een legitimatiebewijs te tonen.


8. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.


9. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van Eetcafé Nooitgedacht en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.


10. Om de rust, orde en veiligheid binnen Eetcafé Nooitgedacht te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.


11. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.


12. Eetcafé Nooitgedacht stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.


13. De medewerkers van Eetcafé Nooitgedacht waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.


14. Laat uw eigendommen op de locatie van Eetcafé Nooitgedacht en in uw auto niet onbeheerd achter. Eetcafé Nooitgedacht is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren geschiedt op eigen risico.


15. Glaswerk blijft ten allen tijde binnen of op het terras en nooit op de openbare weg, dit op last van de gemeente Strijen.


16. Wanneer dit huisregelement niet voorziet in een bepaalde regel beslist het management ter plekke.


17. Bij diefstal, (dreiging van) geweld en andere misdrijven wordt direct de politie gealarmeerd.


Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of ontzeggen van de toegang tot de openbare ruimten van Eetcafé Nooitgedacht.